Touch Free info

Det gis tilbud til de som ikke er påmeldt med emitag, om å leie slike kostnadsfritt. Brikkenummer er tildelt alle disse, og og brikke kan hentes før start. Se egen startliste Elgdilten. Løvspretten.

 

Postenhetene man skal stemple på ser slik ut:

For de som har EmitTag stempler man berøringsfritt. Postenheten har en rekkevidde på ca en halv meter (avhengig av fart). Man trenger altså ikke berøre enheten i det hele tatt med en slik brikke. Lysdioden i løperbrikken blinker i 10 sekunder etter at stempling er registrert.
EmitTag er en brikke som ser slik ut:

For dem som har vanlige løpsbrikker stempler man ved å legge brikken på det inntegnede feltet av et omriss av en løperbrikke på enheten (se bilde under). Dette blir med andre ord ikke berøringsfritt, man stempler på samme måte som ved vanlige postenheter ved å holde brikken på registreringsområdet ett drøyt sekund. Lysdioden på postenheten (under av/på-knapp) vil blinke når stempling er registrert. Hvis løperbrikken har lysdiode vil den også lyse akkurat som den gjør til vanlig etter stempling.

 


 

Legg igjen en kommentar