—————————————————

Om løpene i media.

Elgdilten (mellomdistanse),
Søndag 19 mai 2024, 1 Pinsedag vil foregå i Frøbergsberget som terreng og Stavsberg skole som arena..
Terrenget er nærområde til Hamar by, med mange stier, lettløpt, grov kupert, detaljrikt og variert skogbilde. Det er stedvis tett vegetasjon, og noen steder er det utført tynningshogst.
Siste del av løypa passerer en trafikkert vei, vær OBS!

Løvspretten (langdistanse),
Mandag 20 mai 2024, 2. Pinsedag vil foregå i Furuberget / Frøbergsberget som terreng og Stavsberg skole som arena. Terrenget som Elgdilten.

Under Løvspretten vil det være 2 klasser for PreO (Åpen PreO  A, Åpen PreO B) Les mer her.