på hedmarken

Løvspretten

 


Løvspretten (langdistanse) 2. Pinsedag mandag 6 juni 2022

uttaksløp for seniorer og juniorer for følgene arrangementer;

5 og 6 juni er det uttakningsløp til EM for seniorer i Estland 3-7 august
og til JWOC for juniorer i Portugal 11-16 juli.

Elgdilten og Løvspretten arrangementet inngår også i følgende serier:

Påmelding gjør du her. https://eventor.orientering.no/Events/Show/13997

 

 


 

Arena Arena og parkering mandag er ved Løten Skytterbane, sørøst for Løten sentrum. (google Plus code Q9VR+9GH Løten).

Samlingsplass er gressområde med mulighet for lagstelt (se arenaskisse på siste side).

Merket fra Løten sentrum, derfra ca 4,5 km syd østover til samlingsplass.
Vær oppmerksom på at innkjøring til Løten sentrum fra gamle RV 3 er stengt grunnet veiarbeid, derfor er det avkjørsler fra riksvei 3 som gjelder;
Fra sør, RV3, avkjørsel ved Ådalsbruk.
Fra nord, RV3, avkjørsel ved Myklegard.
Det er merking fra Rokosjøvegen/Veakrysset, like ved arena,
Parkering Parkering ved arena og deretter langs vei. Følg anvisning til P-vakter. Vis hensyn og vær oppmerksom i arenaområdet. FV168 Hammerdamvegen stenges for vanlig gjennomgangstrafikk grunnet løpet.
Start kl 09:00 – første start for H21 E, H17-20 E og D17-20 E
kl 10:00 – første start for D21 E
– fri start for åpne klasser
Kl 11:00 – første start øvrige klasser
Det er minuttstart i alle ordinære aldersklasser. Fri start i alle åpne klasser.
Siste starttid for åpne klasser er på samme tidspunkt som siste starttid ordinære klasser.2 startposisjoner, sørøstover langs vei fra arena:
Start 1:
• ca 1,9 km langs vei.
• Toaletter og drikke foran start.
• Start for A- og B-nivå.
• Startnummer for klassene D/H 15-16, D/H 17-20 Elite og D/H 21 Elite. Selvbetjening ved start.
• Oppvarmingstøy kan legges på anvist sted og blir fraktet tilbake til samlingsplass.
• Ca 50 m til startpost.
Start 2:
• ca 900 m langs vei.
• Start for N-åpen, C-åpen, D/H 9-10 og D/H 11-12.
• Kart for N-Åpen, C-åpen 10-16, D/H 9-10 og D/H 11-12 deles ut på løpskontor.
Husk å ta med kartet til start!
• Ingen toaletter ved start.
• Oppvarmingstøy kan legges på anvist sted og blir fraktet tilbake til samlingsplass.
• Startpost og tidsstart på samme sted.Følgende klasser får kartet utlevert ved løpskontor:
N1-åpen, N2-åpen 10-16, N2-åpen 17-, D/H 9-10, D/H 11-12 og C-åpen 10-16.
GPS «karantene» for eliteløpere
Søndag og mandag må løpere i eliteklassene D/H 21 E og D/H17-20 E, forlate arena når GPS livetracking åpnes på nett. Det er ikke tillatt å for ikke startede eliteløpere å følge pågående livetracking. Det er de 30 siste løpere i D/H 21 E som skal løpe med GPS.

Søndag kl 12:40 – GPS åpner på nett. Alle gjenværende eliteløpere må forlate arena.

Mandag kl 12:00 – GPS åpner på nett. Alle gjenværende eliteløpere må forlate arena.

Kart Baståsen/Sjømarka.
Målestokk 1:15 000, ekv. 5 m. (uttak) offset-trykk.
Målestokk 1:10 000, ekv. 5 m. Printet kart i kartplast.
Målestokk 1:7500, ekv. 5 m. Printet kart i kartplast.
Terreng Nordre del hovedsakelig flatt, furuskog, varierende detaljrikdom og til dels god løpbarhet.
Søndre del svært variert med et variert kurvebilde. I hovedsak er terrenget lettløpt og småkupert med variert bunn. Løypene går både i fin furuskog og i blandingsskog – enkelte partier har en noe tettere vegetasjon som kan gjøre sikten redusert. Kartkontrollør melder om at en del hogstflater har grodd litt igjen siden synfaring.
Løpsledere Torstein Berg / Sigurd Dæhli
Løypelegger Marius Øie / uttak Svein Godager
Kontrollør Kristian Storsveen

EGEN SUPPLERENDE INFO FOR ELITE – NORGESCUP JUNIOR OG SENIOR

 

Start:

 • 1,8 km langs vei til Start 1.
 • Drikke og toaletter ved start.
 • Startnummer for eliteklassene ved start. Selvbetjening.
 • Oppvarmingstøy kan legges på anvist sted og blir fraktet tilbake til samlingsplass.
 • GPS utlevering ved start for de 30 siste startende i H21 og D21. Beregn 5 min ekstra tid for dette. Lister for GPS legges på Eventor etter at startlistene er publisert.
 • Brikkekontroll ved start.
 • Starttid:
  • kl 09:00 – første start for H21 E, H17-20 E og D17-20 E
  • kl 10:00 – første start for D21 E
 • Startintervall:
  • H17-20 E, D17-20 E og D21 E – 3 min. startintervall
  • H21 E – 2 min. startintervall på de ca 60 første, de 40 siste (seedet iht WRE poeng) vil ha 3 min. startintervall
 • Ca 50 m til startpost

GPS «karantene» for eliteløpere

Søndag og mandag må løpere i eliteklassene D/H 21 E og D/H17-20 E, forlate arena når GPS livetracking åpnes på nett. Det er ikke tillatt å for ikke startede eliteløpere å følge pågående livetracking. Det er de 30 siste løpere i D/H 21 E som skal løpe med GPS.

Søndag kl 12:40 – GPS åpner på nett. Alle gjenværende eliteløpere må forlate arena.

Mandag kl 12:00 – GPS åpner på nett. Alle gjenværende eliteløpere må forlate arena.

Tidtaking:

 • emiTag-brikke på håndleddet kun for tidtaking
 • Emit brikke for stempling på poster.

Drikke:

 • Drikkepost i løypa avmerket på kart.
 • Drikkepost ved arenapassering.

Løyper

 • Alle eliteløyper har arenapassering, post for arenapassering er den samme som sistepost.
 • Etter arenapassering krysser man trafikkert område utenfor arena, vær oppmerksom.
 • Vær oppmerksom ved alle veikryssinger.

Mål

 • Målgang i høyre målsluse under målseil, der det er en føler som registrerer passering av emiTag.
 • Etter målgang er det stempling på målpost og avlesing av emit-brikke for diskkontroll.