på hedmarken

Ungdoms-Løvspretten


Ungdoms-Løvspretten (langdistanse), første pinsedag den 23 mai vil forgå i skogstereng i Mosjømarka Løten.
Samlingsplass på Flystripa.

Terrenget består av mye furuskog, iblandet noen mindre områder med gran. Det drives veldig aktivt skogbruk i området så det er en del hogstfelt av varierende alder.

Påmelding gjør du her. https://eventor.orientering.no/Events/Show/12220


 


Klasse Km Klasse Km 
D -10 2,0 km 9 poster H -10 2,0 km 9 poster
D 11-12 2,1 km 8 poster H 11-12 2,1 km 8 poster
D 13-14 3,8 km 9 poster H 13-14 3,8 km 9 poster
D 15-16 5,6 km 11 poster H 15-16 6,0 km 10 poster
D 17-20 6,6 km 12 poster H 17-20 8,7 km 14 poster
B – åpen 3,8 km 9 poster
C – åpen 2,1 km 8 poster
N – åpen 1,8 km 9 poster

 

 

Arena Parkering Flystripa Løten. 0 – 200 m. til arena.
Bomveg, Enkeltbillett Mosjømarka: kr 60,- (til Vipps nr. 134887 eller betaling i bomkasse).
Merket fra Merket fra Myklegard. v/riksveg 3
Parkering Flystripa Løten 0 – 200 m
Start Første ordinære start kl 11.00, fri start i N-åpen. Avstand til start ca 100 meter. Fra startsted ca. 50 m til startpost. Oppropstid 3 minutter før starttid.
Kart Flystripa, utsnitt av Mosjømarka. – målestokk 1: 10 000, ekv. 5 m.
Kartet er revidert grovt med tanke på farger på eldre og nyere hogstfelt. Det betyr at det ikke er detaljrevidert slik at enkelte områder av gamle hogstfelt eksempelvis kan føles mer åpne enn dem virker å være på kartet.
Terreng Terrenget er preget av flat og rask furumo med innslag av myrer og områder med tettere vegetasjon. Det er et relativt tett stinettverk i terrenget. Det har de siste årene blitt gjennomført en god del hogst i Mosjømarka generelt, noe som preger terrenget og løpbarheten noe. Etter den siste tidens regnvær er det bløtt i terrenget.
Løpsledere Jan Olav Tuterud, Hamar OK og Einar Lien, Løten OL
Løypelegger Marius Øie, Løten OL
Kontrollør Egen kontroll
Været

For arrangør

  • Dokumenter