—————————————————————————————————————————————————

Pinsesprinten,
Lørdag 27 mai 2023, Pinseaften: Vang O-lag har et alternativt O-arrangement i Hamar denne dagen.

Elgdilten (langdistanse),
Søndag 28 mai 2023, 1 Pinsedag vil forgå i skogsterreng i Løten. Les mer under Løvspretten.

Løvspretten (langdistanse),
Mandag 29 mai 2023, 2. Pinsedag vil forgå i skogsterreng i Løten. (Kart Baståsen-Rokoberget).
Nordre del hovedsakelig flatt, furuskog, varierende detaljrikdom og til dels god løp barhet. Søndre del svært variert med et variert kurvebilde. I hovedsak er terrenget lettløpt og småkupert med variert bunn. Løypene går både i fin furuskog og i blandingsskog – enkelte partier har en noe tettere vegetasjon som kan gjøre sikten redusert.

 

Pinsesprinten Elgdilten Løvspretten 
Lørdag 27 mai 2023, Pinseaften Sprint.
Vang O-lag har et alternativt arrangement i Hamar.
Søndag 28 mai 2023, 1 Pinsedag Langdistanse
Bekken (Vestre Skogbygdveg)
Mandag 29 mai 2023, 2. Pinsedag Langdistanse
Bekken (Vestre Skogbygdveg)
 • Innbydelse
 • Påmelding
 • PM
 • Startliste
 • Resultatliste
 • Livelox
 • Innbydelse
 • Påmelding
 • PM
 • Startliste
 • Resultatliste
 • Livelox
 • Innbydelse
 • Påmelding
 • PM
 • Startliste
 • Resultatliste
 • Livelox