—————————————————————————————————————————————————

Les mer fra Pinseløpene i media, se linker her.

Pinsesprinten,
Lørdag 27 mai 2023, Pinseaften: Vang O-lag har et alternativt O-arrangement i Hamar denne dagen.

Elgdilten (mellomdistanse),
Søndag 28 mai 2023, 1 Pinsedag vil forgå i skogsterreng i Løten. (Rokoberget Utgitt 2023).
Terrenget har uvanlig mye høyde-kurver til å være Løten-terreng. Terrenget varierer mellom detalj-fattige områder, områder med tettere vegetasjon, skråli og svært detaljrike, småkuperte områder. Det er noen stier og veger, og deler av terrenget går helt ned til Rokosjøen. Det er en blanding av furu- og granskog.

Løvspretten (langdistanse),
Mandag 29 mai 2023, 2. Pinsedag vil forgå i skogsterreng i Løten. (Baståsen Utgitt 2022).
Løpsterrenget har et variert kurvebilde. I hovedsak er terrenget lettløpt og småkupert med variert bunn. Løypene går både i fin furuskog og i blandingsskog – enkelte partier har en noe tettere vegetasjon som kan gjøre sikten redusert.


Lørdag 27 mai 2023, Pinseaften Sprint.
Vang O-lag har et alternativt arrangement i Hamar. Norsk Tipping

Søndag 28 mai 2023, 1 Pinsedag Mellomdistanse
Bekken (Vestre Skogbygdveg)

Mandag 29 mai 2023, 2. Pinsedag Langdistanse
Bekken (Vestre Skogbygdveg).