på hedmarken

Pinsesprinten / Elgdilten Løvspretten

Hamar OK og Løten O-lag samarbeider tett om pinseløpene. Løpene har sin egen organisasjon, og målet er at de skal framstå som et enhetlig og attraktivt løpstilbud for alle kategorier løpere.

I tillegg har Pinseløpene på Hedmarken 2022 fått i oppdrag fra NOF om å arrangere uttaksløp for seniorer og juniorer for følgene arrangementer;

5 og 6 juni er det uttakningsløp til EM for seniorer i Estland 3-7 august, også en del av IOF World Ranking Events.
og til JWOC for juniorer i Portugal 11-16 juli.

Elgdilten og Løvspretten arrangementet inngår i følgende serier:

Arenabefaringer fra NOF er utført både i Stange og Løten.

 


Pinsesprinten (forkortet langdistanse),
Lørdag 4 juni 2022, Pinseaften vil forgå i skogsterreng i Stange.Middels kupert til grovkupert terreng med mange detaljer.
Hovedsakelig gran- og furuskog med noe tettere blandingsskog. Få stier.
Noen større hogstflater med relativt god løp barhet.Elgdilten (mellomdistanse),
Søndag 5 juni 2022, 1 Pinsedag vil forgå i skogsterreng i Stange.Middels kupert terreng med mange detaljer.
Hovedsakelig gran- og furuskog med noe innslag av tettere blandingsskog.
Få stier. Relativt god løp barhet.


Løvspretten (langdistanse), Mandag 6 juni 2022, 2. Pinsedag vil forgå i skogsterreng i Løten.

Nordre del hovedsakelig flatt, furuskog, varierende detaljrikdom og til dels god løp barhet.

Søndre del svært variert med et variert kurvebilde. I hovedsak er terrenget lettløpt og småkupert med variert bunn. Løypene går både i fin furuskog og i blandingsskog – enkelte partier har en noe tettere vegetasjon som kan gjøre sikten redusert.


 

Pinsesprinten

Elgdilten

Løvspretten

Mer info her.