på hedmarken

Ungdoms-Elgdilten / Ungdoms-Løvspretten

NOF oppfordrer kretser til å skape felles løpstilbud «fokusløp» for de som er 20 år og yngre i disse Korona tider. Derfor vil Løten OL og Hamar OK arrangere løp i pinsen for de som er 20 år og yngre.

Ungdoms-Elgdilten (mellomdistanse), lørdag den 22 mai vil forgå i skogsterreng i Nordre del av Brynsåsen, syd for Ådalsbruk. Samlingsplass på Fløta.

Lettløpt Småkupert terreng med god detaljrikdom og løpbarhet.
En del små og større myrer, noe stein og blokk med innslag av berg i dagen.

Ungdoms-Løvspretten (langdistanse), søndag den 23 mai vil forgå i skogsterreng i Mosjømarka Løten.
Samlingsplass på Flystripa.

Terrenget består av mye furuskog, iblandet noen mindre områder med gran.
Det drives veldig aktivt skogbruk i området så det er en del hogstfelt av varierende alder.

Ungdoms-Elgdilten

 • Lørdag den 22 mai 2021
 • Mellomdistanse
 • Fløta Løten
 • ——————————————–.
 • Innbydelse
 • Påmelding
 • PM
 • Startliste
 • Resultatliste

Ungdoms-Løvspretten

 • Søndag den 23 mai 2021
 • Langdistanse
 • Flystripa Løten
 • ——————————————–.
 • Innbydelse
 • Påmelding
 • PM
 • Startliste
 • Resultatliste


Været

For arrangør

 • Dokumenter