på hedmarken

Pinsesprinten

Pinsesprinten (forkortet langdistanse), Pinseaften, lørdag 4 juni 2022

Middels kupert til grovkupert terreng med mange detaljer. Hovedsakelig gran- og furuskog med noe tettere blandingsskog.
Få stier. Noen større hogstflater med relativt god løpbarhet.

 

Påmelding gjør du her. https://eventor.orientering.no/Events/Show/13995

Endringer på løypelengder kan forekomme. 


 Nivå Damer Km Herrer Km 
A D21- 5,0 H21- 6,5
D17-20 løpstest H17-20 løpstest
D17-20 4,5 H17-20 5,0
D15-16 3,0 H15-16 3,5
D35- 3,5 H35- 4,5
D40- 3,5 H40 4,5
D45- 3,5 H45- 4,0
D50- 3,0 H50- 4,0
D55- 3,0 H55- 3,5
D60- 3,0 H60- 3,5
D65- 2,5 H65- 3,0
D70- 2,5 H70- 3,0
D75- 2,5 H75- 2,5
D80- 2,5 H80- 2,5
B D13-14 3,0 H13-14 3,0
C D11-12 2,5 H11-12 2,5
D9-10 2,5 H9-10 2,5
Nivå / Åpne Klasse Km
A A-åpen 3,5
B B-åpen 10-16 3,0
B-åpen 17- 3,5
C C-åpen 10-16 2,5
C-åpen 17- 3,0
N N2-åpen 10-16 2,0
N2-åpen 17- 2,5
N1-åpen 2,0

 

Arena Gammelsaga
Merket fra Merket fra E6 ved Espa derfra ca 11 km
Merket fra RV24 syd for Rasasjøen defra ca 8 km til samlingsplass. Se kart under.
NB! bomveg avgift; for å unngå kø ved bommen anbefales det å betale på forhånd, samme dag som løpet med SMS. Fremgangsmåten for å sende
SMS skriv: Saveg <regnr> sendes til 2380
Vipps til 660336. Koster 70 kr.
Parkering Parkering langs vei mot arena. Avstand 0-1000 m.
Start Ca 2,0 km langs vei og sti for klasser på A- og B-nivå. Ca 1,4 km langs vei for klasser på C- og N-nivå.
Kart Gammelsaga, utgitt høsten 2021. Målestokk 1:10 000, ekvidistanse 5m.
Klasser fra og med D/H50- samt B-, C- og N-klasser har målestokk 1:7500 begge dagene.
Terreng Middels kupert til grovkupert terreng med mange detaljer. Hovedsakelig gran- og furuskog med noe tettere blandingsskog. Få stier. Noen større hogstflater med relativt god løpbarhet.
Løpsledere Jan Olav Tuterud / Einar Lund
Løypelegger Terje Gudbrandsen
Kontrollør Jon Anders Bordal