Pinsesprinten


…….

 

 


Arena Samlingsplass: Norsk tipping
Merket fra
Parkering Norsk Tipping, det oppfordres til samkjøring
Start Første start kl. 14:00
N1-åpen og småtroll fra kl 13:00Ved samlingsplass
Kart Presterud, utgitt 2008, revidert 2009-2023 Målestokk 1:4000, ekv 2m
Terreng Terrenget består av blokkbebyggelse og tradisjonelle boligfelt. Det er innslag av park / skoleområde.
 
Løpsledere Pål Stenberg / Anders Skjeset
Løypelegger Vegard Ølstad Dalberg
Kontrollør Jan Ola Pedersen