på hedmarken

Ungdoms-Elgdilten


Ungdoms-Elgdilten (mellomdistanse), pinseaften den 22 mai vil forgå i skogstereng i Nordre del av Brynsåsen, syd for Ådalsbruk. Samlingsplass på Fløta.

Lettløpt Småkupert terreng med god detaljrikdom og løpbarhet. En del små og større myrer, noe stein og blokk med innslag av berg i dagen.

Påmelding gjør du her. https://eventor.orientering.no/Events/Show/12219

 


Klasse Km Klasse Km 
D -10 1 870 m 11 poster H -10 1 870 m 11 poster
D 11-12 1 670 m 10 poster H 11-12 1 670 m 10 poster
D 13-14 2 730 m 13 poster H 13-14 2 730 m 13 poster
D 15-16 2 980 m 15 poster H 15-16 3 620 m 20 poster
D 17-20 3 360 m 16 poster H 17-20 3 830 m 19 poster
B – åpen 2 730 m 13 poster
C – åpen 1 980 m 12 poster
N – åpen 1 470 m 9 poster

 

Arena Ådalsbruk Festplassen Fløta.
Svartelva som renner forbi samlingsplass er flomstor. Høy vannføring i Svarteleva har også medført justering/avkortning av løyper i enkelte klasser.
Merket fra Riksvei 3 og i rundkjøringen på Ådalsbruk.
Parkering Ådalsbruk skole / fotballbane <600 m.
Start Første ordinære start kl 11.00, fri start i N-åpen. Avstand fra samlingsplass til start 100 m – følg merking vestover over bru. Fra startsted ca. 100 m til startpost. Fra startsted ca. 100 m til startpost. Oppropstid 3 minutter før starttid.
Kart Fløta – utgitt 2021 målestokk 1: 5 000, ekv. 2 m. Sprintnorm.
Terreng Lettløpt småkupert terreng med god detaljrikdom og løpbarhet. En del små og større myrer, noe stein og blokk med innslag av berg i dagen.
Det foregår stolpejakt og turorientering i løpsterrenget. Trafikken i terrenget har ført til noen nye tråkk som ikke er inn korrigert på kartet.
Det er generelt bløtt og tung fremkommelighet i terrenget etter siste tidens nedbør.
Løpsledere Jan Olav Tuterud, Hamar OK og Einar Lien, Løten OL
Løypelegger Svein Godager, Løten OL
Kontrollør Egen kontroll
Været

For arrangør

  • Dokumenter