Elgdilten


Elgdilten (langdistanse), 1. Pinsedag søndag 28 mai 2023

Påmelding gjør du her.  https://eventor.orientering.no/Events/Show/17481

 

 Nivå Damer Km Herrer Km 
E D21 E H21 E
D17-20 E H17-20 E
A D17- H17-
D15-16 H15-16
D35- H35-
D40- H40
D45- H45-
D50- H50-
D55- H55-
D60- H60-
D65- H65-
D70- H70-
D75- H75-
D80- H80-
B D13-14 H13-14
C D11-12 H11-12
D9-10 H9-10
Nivå / Åpne Klasse Km
A A-åpen
B B-åpen 10-16
B-åpen 17-
C C-åpen 10-16
C-åpen 17-
N N2-åpen 10-16
N2-åpen 17-
N1-åpen

Endringer på løypelengder kan forekomme.

Arena Arena og parkering mandag er sør for Løten Skytterbane, sørøst for Løten sentrum.

Samlingsplass: Bekken (Vestre Skogbygdveg)

Merket fra Løten sentrum, derfra ca 4,5 km syd østover til samlingsplass.
Vær oppmerksom på at innkjøring til Løten sentrum fra gamle RV 3 er stengt grunnet veiarbeid, derfor er det avkjørsler fra riksvei 3 som gjelder;
Fra sør, RV3, avkjørsel ved Ådalsbruk.
Fra nord, RV3, avkjørsel ved Myklegard.
Det er merking fra Rokosjøvegen/Veakrysset, like ved arena,
Parkering Parkering ved arena og deretter langs vei. Følg anvisning til P-vakter. Vis hensyn og vær oppmerksom i arenaområdet. FV168 Hammerdamvegen stenges for vanlig gjennomgangstrafikk grunnet løpet.
Start
Kart Baståsen/Sjømarka.
Målestokk 1:10 000, ekv. 5 m.
Målestokk 1:7500, ekv. 5 m.
Terreng Nordre del hovedsakelig flatt, furuskog, varierende detaljrikdom og til dels god løpbarhet.
Søndre del svært variert med et variert kurvebilde. I hovedsak er terrenget lettløpt og småkupert med variert bunn. Løypene går både i fin furuskog og i blandingsskog – enkelte partier har en noe tettere vegetasjon som kan gjøre sikten redusert. Kartkontrollør melder om at en del hogstflater har grodd litt igjen siden synfaring.
 
Løpsledere
Løypelegger
Kontrollør