Elgdilten


Elgdilten (langdistanse), 1. Pinsedag søndag 28 mai 2023

Påmelding gjør du her.  https://eventor.orientering.no/Events/Show/17481

 

 Nivå Damer Km Herrer Km 
E D21 E H21 E
D17-20 E H17-20 E
A D17- H17-
D15-16 H15-16
D35- H35-
D40- H40
D45- H45-
D50- H50-
D55- H55-
D60- H60-
D65- H65-
D70- H70-
D75- H75-
D80- H80-
B D13-14 H13-14
C D11-12 H11-12
D9-10 H9-10
Nivå / Åpne Klasse Km
A A-åpen
B B-åpen 10-16
B-åpen 17-
C C-åpen 10-16
C-åpen 17-
N N2-åpen 10-16
N2-åpen 17-
N1-åpen

Endringer på løypelengder kan forekomme.

Arena Arena og parkering mandag er ved Løten Skytterbane, sørøst for Løten sentrum. (google Plus code Q9VR+9GH Løten).

Samlingsplass er gressområde med mulighet for lagstelt (se arenaskisse på siste side).

Merket fra Løten sentrum, derfra ca 4,5 km syd østover til samlingsplass.
Vær oppmerksom på at innkjøring til Løten sentrum fra gamle RV 3 er stengt grunnet veiarbeid, derfor er det avkjørsler fra riksvei 3 som gjelder;
Fra sør, RV3, avkjørsel ved Ådalsbruk.
Fra nord, RV3, avkjørsel ved Myklegard.
Det er merking fra Rokosjøvegen/Veakrysset, like ved arena,
Parkering Parkering ved arena og deretter langs vei. Følg anvisning til P-vakter. Vis hensyn og vær oppmerksom i arenaområdet. FV168 Hammerdamvegen stenges for vanlig gjennomgangstrafikk grunnet løpet.
Start
Kart Baståsen/Sjømarka.
Målestokk 1:10 000, ekv. 5 m.
Målestokk 1:7500, ekv. 5 m.
Terreng Nordre del hovedsakelig flatt, furuskog, varierende detaljrikdom og til dels god løpbarhet.
Søndre del svært variert med et variert kurvebilde. I hovedsak er terrenget lettløpt og småkupert med variert bunn. Løypene går både i fin furuskog og i blandingsskog – enkelte partier har en noe tettere vegetasjon som kan gjøre sikten redusert. Kartkontrollør melder om at en del hogstflater har grodd litt igjen siden synfaring.
 
Løpsledere
Løypelegger
Kontrollør